Arbejdsgiver
Arbejdstager
Det
friske pust i
rekrutteringsbranchen
Tilfører værdi individuelt, målrettet og effektivt

Careermediator tilbyder forretningsorienteret rådgivning i forbindelse med opsigelser samt kvalificeret coaching af den eller de opsagte medarbejdere.
Forløbet tilpasses din virksomheds aktuelle situation lige fra de indledende overvejelser over igangsættelse af processen til evalueringen heraf.

Et outplacement-forløb giver virksomheden de optimale betingelser for at holde fokus på den eksisterende forretning og de medarbejdere, der skal blive.

Outplacement-processen omfatter følgende faser:

Strategiske overvejelser: faglig sparring, roadmap for processen, kommunikationsplan, budget.
Forberedelse: intern og ekstern kommunikation, hvad svarer vi i mellemliggende periode? Hvordan afholder vi afskedigelsessamtalen? Hvordan holder vi
momentum og fastholder medarbejderne? Hvordan opretholder vi stemningen og et godt kollegialt fællesskab?
Udvælgelse: udvælgelsesproces, kompetenceafdækning, sæt det rigtige hold, fastholdelse af nøglemedarbejdere.
Udførelse: orienteringsmøde på opsigelsesdagen, individuelle forløb opstartes, grupper opstartes.
De følgende 90 dage: evaluering af processen, har vi stadig det rigtige hold? For lederne: hvordan sikrer vi momentum og fastholder medarbejderne?
For medarbejderne: har vi stadig en god stemning og et godt kollegialt fællesskab?

Individuelt forløb og personlig karriererådgiver.
Medarbejderen tilbydes et individuelt karriererådgivningsforløb med udgangspunkt i hans eller hendes aktuelle situation. Forløbet bygger på kemi, tillid
og fortrolighed og varetages af en personlig karriererådgiver, der har tavshedspligt og er neutral.

I tæt samspil mellem medarbejder og konsulent formuleres mål og delmål, og kernekompetencer og personlige styrker og svagheder afdækkes. Derudover
indeholder forløbet rådgivning om anvendelse af netværk i jobsøgningen, samtaletræning etc. Målet er at blive indkaldt til samtale, og der rådgives og
coaches gennem hele processen frem til det øjeblik, hvor der foreligger tilbud om en ansættelseskontrakt.
Outplacement
Du er her: Forside /Outplacement
"Knowing is not enough; we
must apply. Willing is not
enough; we must do."

Johann Goethe (1749 - 1832)
German dramatist, poet &
novelist.
Copyright © 2007-2009 CareerMediator
CareerMediator
telefon: + 45 26 166 804

Email: info@CareerMediator.dk